శుభముహూర్తాలు జూలై 11, 2019 గురువారం…

VARTHA VIHARI NEWS : ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻 జూలై 11, 2019 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయనం గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం శుక్లపక్షం తిధి.:దశమి

Read more

శుభముహూర్తాలు జూలై 8, 2019 సోమవారం

VARTHA VIHARI NEWS : ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻 జూలై 8, 2019 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయనం గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం శుక్లపక్షం తిధి.: షష్టి

Read more

శుభముహూర్తాలు జూలై 6, 2019 శనివారం….

VARTHA VIHARI NEWS : ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻 జూలై 6, 2019 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయనం గ్రీష్మ ఋతువు ఆషాఢమాసం శుక్లపక్షం తిధి.:చవితి సా4.41

Read more

శుభముహూర్తాలు 12, 2019 బుధవారం

VARTHA VIHARI NEWS : ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః🙏🏻 జూన్ 12, 2019 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయనం గ్రీష్మ ఋతువు జ్యేష్ఠమాసం శుక్లపక్షం తిధి.:దశమి

Read more

శుభముహూర్తాలు జూన్ 7,2019 శుక్రవారం

VARTHA VIHARI NEWS : ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః 🙏🏻 జూన్ 7, 2019 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయనం గ్రీష్మ ఋతువు జ్యేష్ఠమాసం శుక్లపక్షం

Read more

శుభముహుర్తాలు మే 29,2019 మంగళవారం

VARTHA VIHARI NEWS : ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః  మే 29, 2019 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయనం వసంతఋతువు వైశాఖమాసం బహుళపక్షం తిధి.:దశమి మ1.14 తదుపరి

Read more

ముహూర్తం : మే 17 ఏ నక్షత్రం వారికి మంచిది?

VARTHA VIHARI NEWS:పంచాంగం వైశాఖ మాసం  మే 17, శుక్ర వారం​​ తిథి– త్రయోదశి ( మంచి తిథి) ఉదయం 6.05 వరకు, అనంతరం చతుర్థశి (మంచి

Read more

ముహూర్తం : మే 15 ఏ నక్షత్రం వారికి మంచిది?

VARTHA VIHARI NEWS:పంచాంగం వైశాఖ మాసం  మే 15, బుధవారం​​ తిథి:– ఏకాదశి (సాధారణ తిథి) ఉదయం 10.36 వరకు, అనంతరం ద్వాదశి (మంచి తిథి) న‌క్ష‌త్రం:

Read more

ముహూర్తం : మే 14 ఏ నక్షత్రం వారికి మంచిది?

VARTHA VIHARI NEWS:పంచాంగం వైశాఖ మాసం  మే 14, మంగళవారం​​ తిథి:- దశమి (అత్యుత్తమ తిథి) మధ్యాహ్నం 12.59 వరకు, అనంతరం ఏకాదశి (సాధారణ తిథి) న‌క్ష‌త్రం:

Read more

ముహూర్తం : మే 13 ఏ నక్షత్రం వారికి మంచిది?

VARTHA VIHARI NEWS:పంచాంగం వైశాఖ మాసం  మే 13, సోమవారం​​ తిథి:– నవమి (మంచిది కాదు) సాయంత్రం 15.21 వరకు, అనంతరం దశమి (అత్యుత్తమ తిథి) న‌క్ష‌త్రం:–

Read more
error: Content is protected !!