జనవరిలో మూలస్థానేశ్వర స్వామి ఆలయ కుంభాభిషేకం మంత్రి అనిల్…..

VARTHA VIHARI :  నెల్లూరు : నెల్లూరు నగరంలోని శ్రీ మూలస్థానేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జనవరి నెల 24 నుంచి 27 వరకు కుంభాభిషేకం మహోత్సవాలు జరుగుతాయని

Read more
error: Content is protected !!