సిద్ధారెడ్డి జనార్దన రెడ్డిఆధ్వర్యంలో సింహపురి రెడ్డిసర్వసభ్య సమావేశం

VARTHA VIHARI : గూడూరు సింహపురి రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం గౌరవాధ్యక్షులు సిద్ధారెడ్డి జనార్దన రెడ్డి గృహములో సంక్షేమ సంఘ ము యొక్క సర్వసభ్య సమావేశం శనివారం జరిగింది.ఈ సమావేశములో సిద్దారెడ్డి జనార్దన రెడ్డి మాట్లాడుతూ సంఘం పటిష్టంగా వుండి సేవాకార్యక్రమాలు చేయాలంటే సంఘానికి నిధి అవసరమని తెలిపినారు.సంఘానికి జనార్దన రెడ్డి దయాద్ర హృదయంతో 6 లక్షల రూపాయలు తనవంతు సహాయంగా అందించినారు.
సంఘానికి ఇది చాలదని ఇంకా ఎంతో అవసరం ఉందని దానిని మనం భర్తీ చేయాలని సూచించారు.సింహపురి రెడ్డి సంక్షేమ సంఘ కోశాధికారి సుబ్బారెడ్డి 2 లక్షల రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చారు.సింహపురి రెడ్డి సంక్షేమసంఘ ఉపాధ్యక్షుడు ప్రాస్పరో స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ దశరధరామి రెడ్డి ఒక లక్ష రూపాయలు విరాళంగా ప్రకటించారు.ఈకార్యక్రమంలో సంఘం గౌరవాధ్యక్షులు శిద్దారెడ్డి జనార్దన రెడ్డి ఉపాధ్యక్షులు దశరద రామిరెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శి చేవూరు వేణుగోపాల్ రెడ్డి కార్యదర్సులు సురేంద్రా రెడ్డి ప్రజేంద్ర రెడ్డి కలికి జనార్దన్ రెడ్డి గూడూరు టౌన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శిలు రవీంద్ర రెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి రాధాకృష్ణ రెడ్డి 2వ పట్టణ కార్యదర్శి తిరుమూరు సురేష్ రెడ్డి గూడూరు రూరల్ మండల అధ్యక్ష కార్యదర్సులు మధు రెడ్డి జైపాల్ రెడ్డి సైదాపురం మండల కార్యదర్శి ప్రశాంత్ రెడ్డి లు పాల్గొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!