రాజన్న బడిబాట కార్యక్రమం…….

VARTHA VIHARI NEWS:నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి మండలపరిదిలోని గ్రామాల్లో బుధవారం పాఠాశాలలో సందడే సందడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ మేరకు మండలంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠాశాలలో రాజన్న బడి బాట కార్యక్రమలు నిర్వహించారు. పాఠాశాలలో చేరిన విద్యార్థులు ను ఆహ్వానించారు. బొమ్మలు గీయడం,రంగు కాకితాలు కత్తిరించడం కొన్ని పాఠాశాలలో పుస్తకాలు పంపిణీ కార్యక్రమాలు, జండా వందనం తదితర కార్యక్రమం నిర్వహించాము అని ఎం.ఈ. ఓ. మోహన్ రావు తెలిపారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!