నిష్పక్షపాతంగా క్రీడాకారుల ఎంపికలు ముక్కాల ద్వారకానాథ్…..

VARTHA VIHARI NEWS:నిష్పక్షపాతంగా బ్యాట్మెంటన్ క్రీడాకారుల ఎంపికలు ఈరోజు నెల్లూరులో జరుగుతున్నాయని నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థ డిప్యూటీ మేయర్ ముక్కాల ద్వారకానాథ్ అన్నారు. రాష్ట్రస్థాయిలో శాప్ సంస్థలో క్రీడాకారులకు ఈరోజు నెల్లూరు లో ఎన్నికలు జరగడం చాలా ఆనందం అని ద్వారకనాథ్ అన్నారు. గత సంవత్సరంలో ఎంపిక చేసిన 20 మంది క్రీడాకారులు లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన తీసుకురావడం జరిగిందని దీనికి కారణం ఇక్కడ ఉన్న కోచ్ లు అద్భుతమైన శిక్షణ ఇచ్చి వారిలోని క్రీడా నైపుణ్యాన్ని బయటికి తీసుకుని రావడం జరిగిందని గాను వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామని ద్వారకనాథ్ అన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *